NameUlitzer Scoresort iconMonthly ViewsTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Knuese, Kevin--26198--03.21.16
Kothari, Pravin----7114--07.25.13
Kanade , Umesh--------10.23.14
Kulkarni, Jay--17606Cloud Computing05.04.11
Kircaali-Iftar, Gonul----9208--03.22.09
Kaplan, Matt--------10.25.07
King, Jerry----16173--10.26.05
Kartha, Neelakantan----20537--05.28.04
Kim, Myung Ho--117599--10.30.03
Krishnamurthy, Sanjay--------05.03.02
Kumar, Pavan----8607Datacenter Automation12.31.15
Kruk, Sebastian--1104206--03.15.13
Kunnath, Maria Lorna--17328--02.04.10
Kerpan, Patrick--138308--08.28.08
Kaplan, Francois--19460--10.05.06
Kamat, Shreyas--------12.15.04
Kurtenbach, Elaine--221990--01.26.04
Kahle, Jackie--587352CIO03.25.14
Kumar, Monica--------10.10.10
kiciak, Maciej--311495Enterprise Application Perform02.19.09
Karlovac, Antun--------08.14.07
Kouros Gorgani, --984492--07.04.05
Koehncke, Chris--------03.19.04
Katz, Gary--113690--10.17.03
Kemper, Steve--------01.16.02
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Koloski, Dan----3142--07.21.15
Keve, Shawn--------06.05.12
Kirsch, Nick--17330--09.25.09
Katz, Yehuda--------05.22.08
Klygin, Mikhail--243664--04.27.06
Kumar, Pankaj--129000--09.28.04
Kumar, Ashish--113467--01.23.04
Kalogirou, John----24597--03.12.07
Khromtchenkov, Andrew--214860--01.30.04
Kalev, Danny----20872--07.07.03
Kumar, Rupak--19075--07.17.01
Kling, Erik--------05.24.17
Khabe, Manoj--------04.10.15
Kenneally, Christopher--------02.16.12
Kaur, Harpreeet----5511--05.21.09
Krishnapillai, Senthil--------01.08.08
Kath, James--------01.23.06
Kinslow, Tim--117532--07.13.04
King, Max--273901--11.21.03
Kumar, Ram--220963--09.30.02
Kaul, Anil----8972--03.11.16
Konstantas, Johnnie--620307--06.28.10
Krishnan, Sajai--------10.16.08
Krishnamurthi, Sudarshan----5522--02.14.17
Kulups, Gundars--------10.22.14
Kamath, AA Chetan, Smitha----7969Cloud Development Tools03.31.11
Khalidi, Yousef A.--------03.20.09
Kaplan, Steve--------10.15.07
Kenney, Paul--------10.23.05
Keeler, Don--127164--05.26.04
Kand, Khanderao--2130147--10.30.03
Kraus, Paul--41146--11.30.15
Kuprin, Artem--36518Business Process Management03.15.13
Kandpal, Subhash--------01.23.10
Kapuria, Samir--114525--09.12.06
Karbhari, Pradipa----2397--12.15.04
Kanto, David----16962--01.26.04
Kayam, Abdul--113128--04.23.03
Kumar, Amit--17105Cloud Computing07.08.16
Koshchitzky, Haim----20980--03.25.14
Kuppinger, Martin--16896--10.06.10
Kloeckner, Kristof--------02.16.09
Kaminitz, Shahar--110579--07.24.07
Kaushik Datta, --169543--07.04.05
Kadyrov, Ruslan--116314--03.12.04
Kjellberg, Rikard--------10.16.03
Katz-Lichtenstein, Giora--118719--10.09.01
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Kowall, Jonah--------07.08.15