NameUlitzer Scoresort iconMonthly ViewsTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Kunnath, Maria Lorna--637263--02.04.10
Kerpan, Patrick--11438138--08.28.08
Kahle, Jackie--82886317CIO03.25.14
Kumar, Monica--------10.10.10
kiciak, Maciej--4011451Enterprise Application Perform02.19.09
Karlovac, Antun--------08.14.07
Kouros Gorgani, --10984289--07.04.05
Koehncke, Chris--------03.19.04
Katz, Gary--413683--10.17.03
Kemper, Steve--------01.16.02
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Koloski, Dan--423098--07.21.15
Keve, Shawn--------06.05.12
Kirsch, Nick--367301--09.25.09
Katz, Yehuda--------05.22.08
Klygin, Mikhail--5943580--04.27.06
Kumar, Pankaj--1928980--09.28.04
Kumar, Ashish--1813451--01.23.04
Kaul, Anil--688840--03.11.16
Konstantas, Johnnie--5720216--06.28.10
Krishnan, Sajai--------10.16.08
Kalogirou, John--6824538--03.12.07
Khromtchenkov, Andrew--3114833--01.30.04
Kalev, Danny--2820835--07.07.03
Kumar, Rupak--79069--07.17.01
Kling, Erik--------05.24.17
Khabe, Manoj--------04.10.15
Kenneally, Christopher--------02.16.12
Kaur, Harpreeet--85503--05.21.09
Krishnapillai, Senthil--------01.08.08
Kath, James--------01.23.06
Kinslow, Tim--917520--07.13.04
King, Max--3373836--11.21.03
Kumar, Ram--1820926--09.30.02
Karbhari, Pradipa----2397--12.15.04
Kanto, David--3016898--01.26.04
Kayam, Abdul--1413107--04.23.03
Kulups, Gundars--------10.22.14
Kamath, AA Chetan, Smitha--137925Cloud Development Tools03.31.11
Khalidi, Yousef A.--------03.20.09
Kaplan, Steve--------10.15.07
Kenney, Paul--------10.23.05
Keeler, Don--4327136--05.26.04
Kand, Khanderao--180129937--10.30.03
Kraus, Paul--311095--11.30.15
Kuprin, Artem--636429Business Process Management03.15.13
Kandpal, Subhash--------01.23.10
Kapuria, Samir--3114508--09.12.06
Kumar, Amit--1276978Cloud Computing07.08.16
Koshchitzky, Haim--17520783--03.25.14
Kuppinger, Martin--166884--10.06.10
Kloeckner, Kristof--------02.16.09
Kaminitz, Shahar--1510565--07.24.07
Kaushik Datta, --13269408--07.04.05
Kadyrov, Ruslan--2116297--03.12.04
Kjellberg, Rikard--------10.16.03
Katz-Lichtenstein, Giora--4918680--10.09.01
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Kowall, Jonah--------07.08.15
Kemna, Mark--------06.01.12
Khurana, Sanjeev--19123005CIO09.08.09
Kleidermacher, David--------05.20.08
Karpovich, Bill--3021031--04.19.06
Korb, Gary--557425--09.27.04
Kumar, Vinod--2315896--01.19.04
Kiessling, Greg--------02.27.03
Knout, Chris----2Datacenter Automation03.07.16
Khan, Zafar--194305--06.27.13
Karapetkov , Stefan --------06.15.10
Kestelyn, Justin--------10.13.08
Krivitsky, Anatoly--345208031--02.08.05
Kelly , David--5316938--01.30.04
Krazit, Tom--229350--07.07.03
Kraunelis, Leo--238641--07.16.01
Kissler, Courtney--------05.22.17