NameUlitzer Scoresort iconMonthly ViewsTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Kierklo, Edward----17224--10.16.02
Knuese, Kevin----6196--03.21.16
Kothari, Pravin----7114--07.25.13
Kanade , Umesh--------10.23.14
Kulkarni, Jay----7605Cloud Computing05.04.11
Kircaali-Iftar, Gonul----9208--03.22.09
Kaplan, Matt--------10.25.07
King, Jerry----16173--10.26.05
Kartha, Neelakantan----20537--05.28.04
Kim, Myung Ho----17598--10.30.03
Krishnamurthy, Sanjay--------05.03.02
Kumar, Pavan----8607Datacenter Automation12.31.15
Kruk, Sebastian----104205--03.15.13
Kunnath, Maria Lorna--17327--02.04.10
Kerpan, Patrick----38306--08.28.08
Kaplan, Francois----9459--10.05.06
Kamat, Shreyas--------12.15.04
Kurtenbach, Elaine----21988--01.26.04
Kahle, Jackie----87343CIO03.25.14
Kumar, Monica--------10.10.10
kiciak, Maciej----11492Enterprise Application Perform02.19.09
Karlovac, Antun--------08.14.07
Kouros Gorgani, ----84483--07.04.05
Koehncke, Chris--------03.19.04
Katz, Gary----13689--10.17.03
Kemper, Steve--------01.16.02
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17
Koloski, Dan----3142--07.21.15
Keve, Shawn--------06.05.12
Kirsch, Nick----7329--09.25.09
Katz, Yehuda--------05.22.08
Klygin, Mikhail----43662--04.27.06
Kumar, Pankaj----28999--09.28.04
Kumar, Ashish----13466--01.23.04
Kalogirou, John----24597--03.12.07
Khromtchenkov, Andrew----14858--01.30.04
Kalev, Danny----20871--07.07.03
Kumar, Rupak----9074--07.17.01
Kling, Erik--------05.24.17
Khabe, Manoj--------04.10.15
Kenneally, Christopher--------02.16.12
Kaur, Harpreeet----5510--05.21.09
Krishnapillai, Senthil--------01.08.08
Kath, James--------01.23.06
Kinslow, Tim----17531--07.13.04
King, Max----73899--11.21.03
Kumar, Ram----20961--09.30.02
Kaul, Anil----8972--03.11.16
Konstantas, Johnnie----20295--06.28.10
Krishnan, Sajai--------10.16.08
Krishnamurthi, Sudarshan----5520--02.14.17
Kulups, Gundars--------10.22.14
Kamath, AA Chetan, Smitha----7969Cloud Development Tools03.31.11
Khalidi, Yousef A.--------03.20.09
Kaplan, Steve--------10.15.07
Kenney, Paul--------10.23.05
Keeler, Don----27163--05.26.04
Kand, Khanderao----130145--10.30.03
Kraus, Paul----1141--11.30.15
Kuprin, Artem----6513Business Process Management03.15.13
Kandpal, Subhash--------01.23.10
Kapuria, Samir----14524--09.12.06
Karbhari, Pradipa----2397--12.15.04
Kanto, David----16961--01.26.04
Kayam, Abdul----13127--04.23.03
Kumar, Amit----7104Cloud Computing07.08.16
Koshchitzky, Haim----20980--03.25.14
Kuppinger, Martin----6895--10.06.10
Kloeckner, Kristof--------02.16.09
Kaminitz, Shahar----10578--07.24.07
Kaushik Datta, ----69540--07.04.05
Kadyrov, Ruslan----16313--03.12.04
Kjellberg, Rikard--------10.16.03
Katz-Lichtenstein, Giora----18718--10.09.01
Krishna Behara, Gopala--------10.27.17