Namesort iconUlitzer ScoreMonthly ViewsTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Kaminitz, Shahar--1310537--07.24.07
Kamil, Julian I.--414610--02.20.08
Kamerkar, Ninad493427934--02.01.07
Kamath, AA Chetan, Smitha--107875Cloud Development Tools03.31.11
Kamat, Shreyas--------12.15.04
Kamaraju, Ashvin --------10.23.14
Kamal, Mustafa--197293Cloud Computing01.04.12
Kamada, Tomy--1017448--05.13.04
Kalogirou, John--2624450--03.12.07
Kalmenson, Matt--------05.23.16
Kalman, Emma11----Health 2.003.21.17
Kalma, Bill--158068--09.20.11
Kallambella, Ajith291649838--10.11.04
Kaliski, Burt--414813--07.25.05
Kalin, Paul--1016887--04.11.07
Kalidindi, Ravi--1093239--07.25.03
Kalfoglou, Yannis--------02.03.09
Kalev, Danny--1120781--07.07.03
Kalember, Ryan--616421--08.31.04
Kalb, Irv--926618--04.06.04
Kaja, Nevi--------03.13.17
Kaiser, Paul--2388050--05.02.02
Kaiser, Gary3937766211--07.01.14
Kaipiainen, Miska--334712--09.20.16
Kahn, Rolando--10613419Internet of Things Journal08.27.15
Kahn, Jessica--------10.14.09
Kahle, Jackie--34684578CIO03.25.14
Kahan, Ed--517080--08.27.04
Kadyrov, Ruslan--816269--03.12.04
Kadiyala, Nishanth70945044--06.01.17
Kadiyala, Anant--1719992--04.20.07
Kadifeli, Vasil26340281928Turkish Riviera01.28.09
Kadian, Nishant39--267--04.07.15
Kadar, Vincent33117053--11.25.09
Kaczorek, Andrew--137678--10.28.10
Kacin, Marty--1312925--03.18.08
Kaarup, Martin--221107159--08.11.09
Kaar, Daniel--3718521--09.04.12
K, Andy--82126464--10.25.09
Kühn, Mathias--615982--05.20.03
K Punjabi, Mahesh--4125049Mobile Apps and Frameworks10.07.11