NameUlitzer ScoreMonthly ViewsTotal Viewssort iconMain TopicAuthor Since
Koralp, Levent--1518778--03.01.09
Kruk, Arthur--6918902--02.24.09
Kim, Emily--8618945--09.18.03
Kinsman, Chris--1919038--09.19.04
Kunovic, Annette--3319150--09.06.01
Katrick, John204152219257--08.18.17
Kingeter, Cathy--2919602--01.23.04
Khoriaty, Joy41719614--11.08.04
Keogh, Jim--1319623--11.24.02
Knight, Olan--6119696--04.22.03
Kontio, Mikko--1719890--03.08.03
Kadiyala, Anant--4020072--04.20.07
Kruse, Thomas--2220156--07.13.04
Konstantas, Johnnie--5520214--06.28.10
Kartha, Neelakantan--2020493--05.28.04
Kison, Dan--5820577--08.21.01
Kawamura, Rick--9320595--12.29.11
Koshchitzky, Haim--16120769--03.25.14
Kalev, Danny--2820835--07.07.03
Keener, David--3620843--08.21.01
Kumar, Ram--1820926--09.30.02
Kothari, Pankaj--1320928--08.02.04
Kircher, Kareen--30421004--04.30.16
Karpovich, Bill--2821029--04.19.06
Kruger, Dov--2021115--04.29.02
Karana, Abhinasha--1321800--12.02.03
Klauser, Markus71121839--04.28.03
Kulkarni, Neeraj--3121904--05.26.05
Klinner III, Kent V.--1721921--11.14.03
Kurtenbach, Elaine--2621946--01.26.04
Karlcut, Akbal Singh--222172--01.20.05
Kumar, Ashwini--1922266--11.17.04
Kiselev, Ivan--2122894--10.30.03
Kempler, Rodney--5422902--07.05.07
Khurana, Sanjeev--18322997CIO09.08.09
Kranz, Kenneth J.--2823108--10.30.03
Kolyshkin, Kirill--2623389--11.13.06
Kosola, Matti--3723506--08.29.06
Kurz, Jon--3723546--02.25.02
Kariv, Michael--2023710--01.26.04
Kraft, Boris254624497--12.19.08
Kalogirou, John--6724537--03.12.07
Kelly, John--2324575--02.28.05
Kurian, Thomas--2624706--10.30.03
Kothari, Chetan186524772--07.07.10
Kondo, Jon--8925279CFOs in Technology12.13.11
K Punjabi, Mahesh--16425324Mobile Apps and Frameworks10.07.11
Khopkar, Sam--2325545--06.28.04
Kline, Sean--1425895--02.24.06
Keil, Werner--9326061Eclipse Platform01.26.06
Kalb, Irv--2726659--04.06.04
Kinney, Adam--427035--12.20.04
Kumar, Apurb--3827072--02.27.03
Kaplan, Jeff--8027089--07.16.08
Klym, Pamela--2427113--06.25.04
Kim, Moon--627126--06.13.03
Keeler, Don--4127134--05.26.04
Kanangi, Hari--1327334--07.01.04
Kurlander, Neil--4027572--12.28.05
Knott, Christian57027603--07.14.08
Kamerkar, Ninad496528054--02.01.07
Kothari , Nikhil --8628076--11.04.08
Kenyon, Jeffrey--3128126--11.27.02
Koenig, John--3828147--11.24.04
Keagy, John--7628158--09.06.08
Kim, Dale--30328342--12.04.14
Kim, Gary--9028452--10.12.08
Kumar, Pankaj--1828979--09.28.04
Kehrer, Michelle--3629173--03.05.04
Kepes, Ben--8929777--07.16.08
Klenk, Peter--3429795--07.29.05
Kochubeevsky, Lev512830352--01.28.05
Kelley, Diana--430838--04.05.04
Kane, Atul--4031047--10.08.01
Kim, Moon J.--2432180--09.24.07