NameUlitzer ScoreMonthly Viewssort iconTotal ViewsMain TopicAuthor Since
Kempler, Rodney----22985--07.05.07
Knobloch, Hans--------02.13.04
Kumar, Prince----5869Business Process Improvement07.04.17
Khalil, Carine--------05.12.15
Kouyoumjian, Victoria--------03.28.12
Khosla , Naval --------07.17.09
Katz, Fima----7308--02.02.06
Kaufman, Yaron----15583--01.26.04
Kolarov, Vlad--------06.17.01
Kaja, Nevi--------03.13.17
Kumaraswamy, Subra--------04.14.09
Kao, James--------10.30.07
Kelly, Tom----10257--01.19.16
Kammend, Raj--------04.29.13
Karecki, Philip--------03.03.10
Kimmel, Paul----13158--09.11.08
Kondur, Vivek3--12897--11.19.06
Kreisler, Ken--------12.28.04
Kaipiainen, Miska----4955--09.20.16
Klebanov, David --------08.05.14
Kaczorek, Andrew----7743--10.28.10
Kuczaj, Todd--------02.27.09
Khan, Rihan--------01.16.18
Kahn, Rolando----14396Internet of Things Journal08.27.15
Kelly, Chris--------10.08.12
Krahulec, John--------06.10.08
Kirkland, James53--54081--07.06.06
Knapik, Craig--------03.13.03
Klein, Chris--------04.27.16
Krihely, Francesca----10386--09.16.13
Kicklighter, Andy--------08.02.10
Kozhikkattuthodi, Rajeev----6763--06.12.17
Kemp, Tom----6978--04.27.15
Kanaya, Raj--------03.19.12
Khan, Irfan 39--39312--07.02.09
Kruszelnicki, Jacek--------01.28.08
Kozak-Holland, Mark--------10.18.02
Komatsu, Kensaku--------03.08.17
Koka, Vikram--------10.23.14
Kornmayer, Harald--------04.14.09
Karlsson, Björn48--38040--11.30.05
Krishnan, VP, Cloud Solutions, Virtusa, Madhavan46--7351--01.08.16
Krueger, Shaun--------04.29.13
Kraus, Charlie--------03.02.10
Keagy, John----28321--09.06.08
Knezevic, Alex----18816--11.14.06
Kutrow, Blair----10661--01.26.04
Kuckein, Kurt--------08.31.16
Kitagawa, Justin --------10.14.10
Kartchner, Jeremy----15755--02.25.09
Kontsevoi, Boris--------12.04.17
Krems, Michael----4018--08.12.15
Kaar, Daniel----18764--09.04.12
Kahn, Jessica--------10.14.09
Kaye, Doug5--33618--01.23.04
Kaminski, Kevin--------08.07.13
Kraft, Boris25--24560--12.19.08
Kurt, Christopher--------08.03.01
Kadiyala, Nishanth----5471--06.01.17
Kenyon, Paul----5738--03.02.12
Kassar, Barak--------06.02.09
Kumar, N. Satheesh19--11334--01.22.08
Kerman, Phillip--------11.24.03
Krishnamurthy, Ramchandar--------04.30.03
King, David----4675--03.01.17
Kamaraju, Ashvin --------10.23.14
Krishnamurthy, Raj--------10.26.07
Kosmides, George--------06.23.04
Katanasho, Rafi----4211--01.07.16
Knode, Ron --------02.19.10
Kohli , Ujjal --------08.29.08
Khalil, Fouad28--10602--08.24.16
Ketkar, Priya --------10.12.10
Knight, David--------08.17.07
Kozakov, Lev----132642--03.31.04